Header image  
Bilder  
Illustration of buildings  
   
   
 
Bilder

Här finns bilder som visar hur det såg ut innan vi påbörjade

ombyggnadsarbetena. Nya bilder kommer att publiceras

fortlöpande under arbetets gång.

Det var en gång...

Tjuvstart i Mars

Release party ombyggnad.se

April

Maj

Juni / Juli

Januari-06